تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

امیرمحمد قاسمی
روز تولد : 5 تیر

نگار ندیمی
روز تولد : 4 تیر

معراج مختاری
روز تولد : 3 تیر