تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

سحر گودرزی
روز تولد : 6 مرداد

علیرضا فرهومند طهرانی
روز تولد : 5 مرداد

آنیتا علیزاده
روز تولد : 6 مرداد