تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

شینا هدایتی
روز تولد : 29 بهمن

متین قموشی
روز تولد : 6 اسفند

کیانا حنیفه
روز تولد : 4 اسفند

کسری بیک محمدی
روز تولد : 30 بهمن

سینا ربیعی
روز تولد : 30 بهمن

امیرحسین حسین علیپور
روز تولد : 6 اسفند