منسور اخلاقی موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه

 

 منشور اخلاقي موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س)

 • موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س): با ياري پروردگار مهربان، خالق فضاي رشد و تعالي انساني با ايجاد انگيزه هاي يادگيري از طريق افزايش توانمندي هاي علمي  خواهد بود و رضايت اوليا و دانش آموزان را سرلوحه تلاش خود قرار مي دهد.
 • موسسه علوم وفنون حضرت فاطمه (س): ايمان دارد و بر اين باور است، دانش آموزان آينده سازان ايران عزيزمان هستند، لذا حضور آنان را در موسسه  باعث افتخار خود مي داند.
 • موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه(س): همکاري با دبيران برجسته تهران و استفاده از محيطي کاملا آموزشي و هوشمند را از مهمترين مسئوليت هاي خود دانسته و تمام تلاش خود را معطوف به حفظ شخصيت و جايگاه علمي و اخلاقي دانش آموزان مي نمايد.
 • موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س): خود را موظف مي داند تا در حوزه فعاليت خود هرگونه سوال و توضيح را جهت اطلاع اوليا و دانش آموزان به صورت جامع و کامل ارايه نمايد.
 • موسسه علوم وفنون حضرت فاطمه (س): افزايش توانايي هاي علمي و مطالعه مداوم جهت کسب مدارج علمي بالاتر را هدف اصلي خود مي داند تا بدين وسيله کيفيت علمي و اخلاقي را در فرزندان ايران ارتقا دهد.
 • موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س): انتظار سود و منفعت و کسب درآمد حلال را از طريق ارايه خدمات آموزشي که توانايي هاي علمي را افزايش مي دهد، دارد و در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نخواهد کرد تا رضايت پروردگار و برکت او شامل اين موسسه گردد.
 • موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س): معتقد است؛ براي اينکه بتواند بي نظير و سرآمد باشد و نياز هاي دانش آموزان را برآورده سازد مي بايستي:
 • صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهد.
 • اصول اخلاقي معلمي را رعايت نمايد.
 • براي همه دانش آموزان محيطي گرم ، صميمي همراه با اشتياق آموزش فراهم آورد.
 • موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س): استقبال خود را از انتقاد و پيشنهادات اوليا و دانش آموزان درکليه امور علمي و اجرايي اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات اوليا و دانش آموزان ، از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خدمات آموزشي نام مي برد.