معرفی موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه

 

                                                               

  معرفی موسسه علوم و فنون:


با یاری پروردگار مهربان، فعالیت خود را در تابستان سال 1392 آغاز کرد . خلق فضای رشد و تعالی انسانی، همراه با ایجاد انگیزه های یادگیری از طریق افزایش توانمندی های اخلاقی، شناختی، عاطفی- اجتماعی و مهارتی با توجه به تفاوت های فردی، از مهمترین اهداف فرآیند آموزشی در علوم و فنون می باشد .
عشق ورزی به تربیت انسان های متعالی، روحیه کارگروهی و مشارکت، تغییرپذیری و پیوسته در حرکت بودن، خلاقیت و مهم تر از همه احساس تعلق بالای همکاران، والدین و دانش آموزان، پشتوانه ای ارزشمند، برای توسعه کمی و کیفی در همه ابعاد بوده است .
  سخن مؤسس و صاحب امتياز:

به عصر حاضر نام های مختلفی داده اند ، ازجمله ؛ عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، سرعت ، بیوتکنولوژی و سرانجام عصر خلاقیت و تولید دانش .
از آنجائیکه موسسات مهد آموزش و بسترساز تولید و اشاعه تئوری ، بصیرت ، فضیلت ، فرهنگ و در نهایت پایه گذار تفکر و بینش مدیران ، رهبران ، برنامه ریزان و تصمیم گیران آینده هر کشوری است. می توانم بگویم موسسات موتور محرکه جامعه و قلب تپنده آن هستند. بنابرین باید همگام با شعار معروف : جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم. در عین توجه عمیق به سرعت فزاینده تکنولوژی و با توجه به سنت های مطلوب گذشته ، آینده ای سرشار از عظمت بسازیم .

  دیدگاه ها، برنامه ها و اصول اساسی ما در دو قالب ذیل انجام می پذیرد :

 1- رشد علمی ( در قالب تدریس ، پژوهش و تحقیق)
 2- رشد اجتماعی  ( در قالب برگزاری کلاسهای کارگروهی ، مسابقات علمی )