منوی المپیاد

 
Saturday : 18/08/2018

 

منابع عمومی المپیاد فیزیک

 
 

منابع المپیاد فیزیک

در این بخش به معرفی و بررسی مختصر منابع المپیاد فیزیک خواهیم پرداخت. در این بخش هر کتاب نام برده شده و در صورت نیاز توضیح بسیار مختصری در مورد آن آورده شده است.

الف: منابع المپیاد فیزیک مرحله اول


1- کتاب های فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی رشته ریاضی : قبل از هرچیزی باید فیزیک مدرسه را خوب یاد گرفته و بر آن مسلط باشید

2- مبانی فیزیک هالیدی، دکتر محمد خرمی، مرکز نشر دانشگاهی، 4 جلد (جلد اول: مکانیک، جلد دوم: ترمودینامیک، جلد سوم: الکتریسیته و مغناطیس،جلد چهارم: موج و فیزیک نوین) : فیزیک هالیدی یکی از مهم ترین منابع المپیاد فیزیک و به عنوان رفرنس و مرجع رشته های مختلف دانش گاهی است.

3- فیزیک اهانیان، ناهید ملکی، مرکز نشر دانشگاهی. (جلد اول: مکانیک، جلد دوم: نوسان ها، موج، مکانیک شاره ها، حرارت و ترمودینامیک، جلد سوم: الکتریسیته و مغناطیس، جلد چهارم: کوانتوم و ذرات بنیادی)

4- دوره درسی فیزیک، حسن گلریز، فاطمی، جلد پنجم

5- المپیاد های فیزیک ایران، دکتر محمد سپهری راد،انتشارات موسسه علمی آینده سازان : سوالات المپیاد فیزیک سال های پیش را از بخش سوالات المپیاد فیزیک سایت نیز می توانید دریافت نمایید

6- المپیاد های فیریک ایران، دکتر محمد سپهری راد، انتشارات موسسه علمی آینده سازان، جلد اول و دوم. : سوالات المپیاد فیزیک سال های پیش را از بخش سوالات المپیاد فیزیک سایت نیز می توانید دریافت نمایید

ب: منابع المپیاد فیزیک مرحله دوم


1- مکانیک کلپنر، هوشنگ سپهری، مرکز نشر دانشگاهی : اين كتاب در سطح بالاتري نسبت به هاليدي قراردارد و سوالات بسيار خوبي دارد. افرادي كه روي اين كتاب و مسائل آن تسلط داشته باشند، از نظر اطلاعات مكانيك تا آخر دوره ي چهل نفر در وضع خوبي قرار دارند.البته همه ي كتاب نياز نيست خوانده شود. اولويت ابتدا با چهار فصل اول كتاب و سپس با فصل هاي پنج و شش است.

2- آشنایی با الکترودینامیک، دیوید جی گریفیث، حسین فرمان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی : این کتاب به عنوان یکی از منابع علم فیزیک است که مباحث فیزیک را با توضیحات کامل و مثال های فراوان آموزش می دهد.

3- مروری بر نورشناخت هندسی، پوریا بنی آدم، نشر مبتکران-پیشروان.

4- مسائل فیزیک عمومی ایرودوف، مهدی متقی پور، انتشارات دانش پژوهان جوان. :  دو جلد از اين مجموعه در بازار موجود است كه يكي مربوط به مكانيك و ديگري مربوط به الكترومغناطيس مي باشد. اين كتاب به رياضيات درحد مشتق و انتگرال نيازمند است و در كل مسائل خوبي دارد. بهتر است سوالات اين كتاب را بعد از يادگيري كامل كلپنر و ترجيحا گيريفيث (هاليدي اكترومغناطيس نيز در اكثرمواقع كفايت مي كند) حل  كنيد.

5- مسابقات فیزیک دانشگاه بستون (2004-1995)، شاه توری، انتشارات مبتکران.

6- در قلمرو مکانیک، هامفری و توپینگ، هوشنگ شریف زاده، انتشارات فاطمی. (جلد اول: مکانیک، جلد دوم: استاتیک)